kuvittelen – muistan

kuvataiteilija Liisa Karvonen

kuvataitelijan kuvittelua monin tekniikoin

surrealistisia näkyjä ja näkymiä
tähtitaivaan alla – taiteen syrjäkujilla